Bardzo miło nam poinformować, że Fundacja "Warbud - warto pomagać" wsparła rozwój programu edukacyjnego WIELKODUCHY!

Wielkoduchy ze Szkolnego Klubu Wielkoducha w Komornikach, postanowiły umilić ten dzień kolegom ze szkolnych korytarzy i podczas przerw rozdawały naklejki z uśmiechem. Bezinteresowny uśmiech i radość życia to jedne z najważniejszych czynników, jakie chcemy dostrzec u drugiego człowieka. Wielkoduchy w tym pomagają!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wielkoduchy ze Szkolnego Klubu Wielkoducha postanowiły umilić ten dzień wszystkim pracownikom szkoły i wręczyły im własnoręcznie wykonane laurki i pyszne mufinki!

Wszystkim wspaniałym Nauczycielom, Opiekunom Szkolnych Klubów Wolontariatu i Wielkoducha ślemy dziś z okazji Waszego święta słowa podziękowań za wspaniałą pracę, zaangażowanie, za bycie wzorami do naśladowania! Współpraca z Wami to dla nas wielka przyjemność i radość! Pięknego dnia życzy Zespół CREO.

Gotowość do kolejnych wolontariackich działań zgłasza również Szkolny Klub Wielkoducha z SP nr 9 w Koninie, którego opiekunem jest Ula Maciaszek:)
Warto w tym miejscu wspomnieć, fantastyczne akcje jakie Wielkoduchy z Konina już organizowały.