WIELKODUCHY - program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych

Projekt Wielkoduchy powstał w odpowiedzi na problem związany z ograniczoną aktywnością społeczną u najmłodszych uczniów. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu najmłodsi uczniowie będą mogli się przekonać, jak wiele można zyskać pomagając innym. Dzięki wspólnym akcjom oraz lekcjom prowadzonym przez wyszkolonych nauczycieli dzieci będą mogły przekonać się, jak ważną rolę w życiu społecznym odgrywa wrażliwość, empatia i pomoc drugiemu człowiekowi.

Misja

Wierzymy, że pomaganie ludziom powinno być naturalnym odruchem każdego człowieka. Dlatego poprzez tworzenie Szkolnych Klubów Wielkoducha chcemy uczyć dzieci empatii i chęci podejmowania inicjatyw społecznych. Wierzymy, że im mocniej będziemy rozwijać ideę wolontariatu wśród najmłodszych tym większa jest szansa, że jeżeli my kiedyś będziemy w potrzebie to znajdą się osoby dla których nie będziemy obojętni.

Wizja

Naszą wizją jest stworzenie ogólnopolskiej sieci Szkolnych Klubów Wielkoducha zrzeszających uczniów, którzy chętnie podejmują inicjatywy zmierzające do zmiany swojego otoczenia na lepsze.

 Cele:

  • zwrócenie uwagi na aktywność społeczną u najmłodszych uczniów
  • zachęcenie dzieci do podejmowania inicjatyw społecznych
  • wsparcie szkół w tworzeniu samodzielnych Szkolnych Klubów Wielkoducha
  • przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli opiekunów młodych wolontariuszy
  • promowanie idei wolontariatu, wielkoduszności oraz samoistnej chęci pomagania innym
  • promowanie Stowarzyszenie CREO oraz Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej (pokazanie współpracy w sektorze organizacji pozarządowych).

Data rozpoczęcia, miejsce oraz czas trwania przedsięwzięcia i zasięg

Projekt będzie realizowany w 30 szkołach podstawowych z Wielkopolski w terminie od 1 września 2014 do 31 grudnia 2015 roku. Zasięg przedsięwzięcia ma charakter regionalny, a wstęp na poszczególne wydarzenia nie będzie odpłatny.

Przewidywana liczba uczestników oraz zaproszonych gości

  • 600 uczniów i uczennic z 30 szkół podstawowych z Wielkopolski oraz 30 nauczycieli – opiekunów Szkolnych Klubów Wielkoducha
  • 100 pracowników szkół (dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy) – udział w seminarium
  • Środowiska lokalne, rodzice uczniów
  • Inne organizacje społeczne.

Nasz projekt zyskał uznanie w oczach ekspertów programu Obywatele dla demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). W Polsce program wdrażany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, która zajmuje się projektami tematycznymi dotyczącymi dzieci i młodzieży. Więcej o programie Obywatele dla Demokracji można dowiedzieć się ze strony internetowej: www.ngofund.org.pl

Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem działań z poprzedniego projektu: „WIELKODUCHY. Zwiększenie aktywności społecznej i budowanie odpowiedzialności obywatelskiej najmłodszych uczniów”, który realizowany był od 1 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku przy wsparciu Funduszy Szwajcarskich. Jego głównym założeniem było pobudzenie aktywności społecznej i kreowanie postaw obywatelskich wśród 200 uczniów i uczennic z klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Poznania i okolic. Po przez podjęte w ramach projektu działania propagowaliśmy prospołeczne postawy wśród uczniów, w tym rozwój wolontariatu w szkołach i kreowanie współpracy między szkołami a lokalnymi instytucjami społecznymi.