Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO:

Nasza organizacja powstała w 2004 roku z inicjatywy ludzi związanych z wolontariatem.  Od początku przyświecała nam idea, aby promować tę formę pomagania oraz wspierania innych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Uważamy, że już od najmłodszych lat można zaczepiać w młodych ludziach empatię oraz chęć pomocy. Dzięki kształceniu, już w szkołach podstawowych zmieniamy dorastające społeczeństwo obywatelskie.

Misja, która nam przyświeca, to przekazywanie idei wolontariatu dzieciom i młodzieży, tak aby razem można było stworzyć społeczeństwo obywatelskie, gotowe do podejmowania działań i inicjatyw. Otwarte na ludzi i ich pomysły, empatyczne i chętne do pomagania w słusznym celu.

W CREO pracują ludzie z pasją, pełni twórczej energii, chętni do zarażania innych swoim entuzjazmem i frajdą z pomagania innym. Dzięki temu, że wierzymy w to, co robimy współpracuje z nami 30 szkół gimnazjalnych, 36 szkół podstawowych, ponad 60 organizacji pozarządowych i instytucji społecznych, a każdego roku ponad 150 wolontariuszy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pomagamy aktywnie i tego samego próbujemy nauczyć dzieci oraz młodzież!