Szkolenia dla nauczycieli realizowane w ramach projektu są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, do której należą:

Ryszard Michalski – Współzałożyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia CREO. Inicjator wielu akcji  i projektów prospołecznych. Od blisko 15 lat związany ze środowiskiem NGO. Ma bogate doświadczenie wolontariackie zdobyte m.in. w pracy z dziećmi i młodzieżą w świetlicy i na koloniach, pracy z osobami niepełnosprawnymi na rajdach i obozach rehabilitacyjnych, zbiórkach darów, żywności i pieniędzy dla potrzebujących (m.in. 9-krotnie szef Sztabu WOŚP w Poznaniu), pracy na akcji „powódź” oraz w koordynacji projektów prospołecznych.

Iwona Grześkowiak – Od 2011 roku związana z Fundacją Podaj Dalej, najpierw jako wolontariuszka, a od 2012 roku jako koordynatorka Lokalnego Centrum Wolontariatu. Posiada certyfikaty Youth Pass z zakresu komunikacji i pozyskiwania środków na międzynarodową współpracę wolontariatu oraz kwalifikacje instruktorki  teatrów amatorskich. Bierze udział w tworzeniu ogólnopolskich standardów działania sieci Centrum Wolontariatu. Wciąż poszukuje nowych obszarów dla działań wolontarystycznych, m.in. zainicjowała wolontariat w szpitalnym Oddziale Leczenia Uzależnień, promuje wolontariat seniorów. Zajmuje się fundraisingiem i koordynowaniem projektów.

Martyna Badura – Absolwentka Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym. Doświadczona trenerka warsztatów kreatywnych. Pełna pasji, pomysłów i zaangażowania. Jej dobra energia udziela się uczestnikom szkoleń, które prowadzi. Wielokrotna organizatorka imprez artystycznych w Poznaniu. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Kulturalnych Inicjatyw Miejskich Tlen.